Impressionismen

Impressionismen var en konströrelse som uppstod i Frankrike på 1870-talet, fokuserad på att fånga ögonblick och ljusets spel i naturen.

Konstnärer som Monet och Renoir målade utomhus och strävade efter att skildra sina subjektiva intryck av världen.

Impressionismen kännetecknas av lösa penseldrag och ljusa färger, där konstnärerna ofta undvek att blanda färger på paletten.

Konstnärer

 1. Claude Monet (1840–1926)
 2. Pierre-Auguste Renoir (1841–1919)
 3. Edgar Degas (1834–1917)
 4. Camille Pissarro (1830–1903)
 5. Alfred Sisley (1839–1899)
 6. Berthe Morisot (1841–1895)
 7. Mary Cassatt (1844–1926)
 8. Gustave Caillebotte (1848–1894)
 9. Édouard Manet (1832–1883), ofta associerad med impressionismen även om han inte var en del av den officiella gruppen.

Teknik

 1. Öppen komposition: Impressionisterna utvidgade ramen för vad som kunde avbildas i ett konstverk. De inkluderade ofta avskurna figurer och objekt i bildens kanter, vilket gav en känsla av spontanitet och ett ögonblick i rörelse.
 2. Korta penseldrag: De använde korta, tjocka penseldrag för att snabbt fånga essensen av det de målade. Detta bidrog till en känsla av dynamik och livlighet i deras målningar.
 3. Ljusa och rena färger: Impressionisterna undvek att använda svart och andra mörka färger för skuggor. Istället använde de komplementfärger för att skapa djup och volym, vilket gav deras arbete en mer levande och ljusare palett.
 4. Blandning av färger: Istället för att blanda färger noggrant på en palett, applicerade impressionisterna ofta färger direkt på duken. Detta skapade en mer vibrerande effekt där färger blandades optiskt från betraktarens synpunkt.
 5. Fokus på ljus och atmosfär: Ett av de mest centrala inslagen i impressionismen var dess fokus på ljusets effekter och atmosfär i en scen. De studerade och målade ofta samma motiv vid olika tider på dagen och under olika väderförhållanden för att fånga varierande ljus och färg.

Mer om impressionismen

Impressionistiska målningar är inte bara för att berätta något specifikt. Istället fokuserade impressionisterna på att fånga ögonblicket. De målade snabba förändringar i himlen, tillfällen tillsammans med vänner, och uttryckte en ytlighet och frihet i livet utan stora bekymmer.

Denna glädje är något vi alla längtar efter. Till en början mötte den impressionistiska konsten motstånd och var inte omtyckt av alla. Målerierna såg ut som ofärdiga skisser, med färger som inte ens var blandade för att harmonisera med varandra. Istället användes klara, oblandade färger som stod bredvid varandra, vilket skapade en ovanlig och stark visuell upplevelse.

Impressionismen var speciell eftersom den visade tekniker och penseldrag som konstnärer tidigare försökt dölja. Man strävade inte efter harmoniska färger utan lät ofta starka, oblandade färger kontrastera direkt mot varandra. Denna teknik blev grunden för senare konströrelser som symbolism och modernism.

Termen ”impressionism” hade ingen specifik ideologi utan representerade snarare en gemensam riktning bland flera konstnärer, inklusive kända namn som Monet, Renoir, Sisley, Degas och Morisot.

Namnet ”impressionism” kommer från det franska ordet för ”intryck”, och blev först använt av Édouard Manet. Det är dock mer förknippat med Claude Monets berömda målning ”Impression, soleil levant” (Impression, soluppgång) från 1874, som visar en soluppgång över hamnen i Le Havre. Detta verk var med i den första impressionistutställningen samma år.

Renoir

Mer från konstagenten

Artist: Tim Flach. Vill du veta mer besök, https://timflach.com
Bild. Maud Sandström Visst behöver affärslivet konst! Äntligen en bok som tar upp betydelsen av konst på ett rakt och lättfattligt sätt. Konst har alltid funnits i det offentliga rummet. konsten har varit till för att smycka och dekorera. det har varit monument och minnesmärken likaväl som ett konstverk att fundera över och njuta utav. Den har provocerat och utmanat. Men konstnärer och konsten lever ändå i ett undanskymt osynligt rum. Förr var konsten till för herrefolken och kyrkan. I dag ska det vara själva konceptet, vår så kallade samtidskonst som ska gestaltas. Problemet är att det är så få människor som förstår vad konsten står för, konsten faller inte i god jord. Konstskolorna står för att konsten ska vara fri…
En konst är att hitta intressanta spännande bilder. Reuben Wu som är fotograf var på Nevada SolarReserv och tog dessa bilder. Kvantitet är alltid  bäst i naturmiljö. Titta på mer fotografier från Reuben, besök: http://reubenwu.com/home  
Artem Solop är en Ukrainsk artist som dagdrömmer om robotar. Kan man som Artem göra så bra skisser så är man en talang inom den digitala världen. Fantasi är bra att ha när det ska ritas robotar. Följ Artem https://www.behance.net/artemsolop      
Konstagenten fick chansen att göra en kort intervju med Stig Espe Olson som är en heltidskonstnär bosatt i Malmö. Stig är en tekniskt duktig målare som är pricksäker i både färg och form och har en rad olika utställningar bakom sig. Det som vi ser är vardagliga snapshots som avbildas i en rad olika former av rum. I tavlorna ser man Magritte och en modern Edvard Hopper. Det handlar mycket om möten, tystnaden, bullret och att just vara betraktaren som många av oss upplever dagligen. Fantastiskt stämningsfulla verk som gör den enkla vardagen till en oerhört intressant plats. Besök gärna Stig Espe Olson\s hemsida   1.Hur startade ditt konstintresse? Såg en konstutställning som gav mig kicken att försöka själv. 2.Beskriv…
Jonas Gerard är en engagerad, dansande, abstrakt konstnär som ger allt när han målar impulsivt och färgrikt.
Konstnär Colin Batty använder sig av akryl för att måla på historiska porträtt. Så här kunde vi ha sett ut om Colin hade varit skaparen!   Besök konstnär:  www.peculiarium.com/colin-batty/
Gabriel Dawe är en installationskonstnär. Denna installation Plexus nr. 35, hedrar Museum of Arts Great Gallery. Denna kommer att visas den 22 januari 2017. Se tidigare installtioner här.   Besök: http://www.gabrieldawe.com/bio.html
Marinetti var en italienare och författare som grundade  Futurismen. År 1909 skrev han det futuristiska manifestet, Marinetti levde verkligen för industrialismen och han älskade maskinerna  och det maskulina. han föredrog den lösaktiga fria kvinnan framför hemmafrun.  han förkastade den klassiska konsten och ville riva alla gamla museer och konsthallar. Den politiska ideologin fascismen tog intryck av vad futurismen hyllade. Marinetti och Mussolini blev goda vänner och Marinetti anslöt sig till fascistpartiet 1943. Han stödde bland annat Mussolinis anfall på Afrika. Han var en stor beundrare av konstnärer som Macel Duchamp och Fernand Lèger. Konsten skulle utryck rörelse och maskinerna och kubismen .  Kom att tillhöra futurismen.