Tidslinje konsthistoria

Denna omfattande lista över konstriktningar och -stilar erbjuder en kronologisk översikt över konstens utveckling från den förhistoriska tiden till det moderna 2000-talet. Varje punkt på listan ger en kort beskrivning av en konstriktning eller stil, vilket speglar hur konsten har utvecklats genom att spegla och reagera på kulturella, tekniska och filosofiska förändringar genom tiderna.

Följaktligen, från de tidiga grottmålningarna till avancerad digital och bioart, illustrerar listan inte bara konstens estetiska och formella förändringar utan även dess roll som en reflektion och formare av mänskliga erfarenheter och samhällsförändringar.

tidslinje konsthistoria

Från förhistorisk konst till Drone Art

 • Förhistorisk konst (cirka 40 000–4 000 f.Kr.) – Inkluderar grottmålningar och skulpturer från den tidiga människans konstnärliga aktivitet.
 • Antikens konst (cirka 3 000 f.Kr.–500 e.Kr.) – Grekisk, romersk och egyptisk konst som fokuserar på realism och idealiserade former.
 • Medeltida konst (cirka 500–1400 e.Kr.) – Omfattar bysantinsk, romansk och gotisk konst, ofta med religiöst fokus.
 • Renässansen (cirka 1400–1600) – En återupplivning av antikens ideal med fokus på humanism och proportioner.
 • Barocken (cirka 1600–1750) – Dynamisk och dramatisk stil, rik på kontrast och rörelse.
 • Rokoko (cirka 1730–1780) – Lätt och elegant, ofta med romantiska och lekfulla teman.
 • Nyklassicism (cirka 1780–1830) – Återgång till antikens enkelhet och symmetri som en reaktion mot rokokon.
 • Romantiken (cirka 1800–1850) – Betonar emotioner och naturens storhet.
 • Realism (cirka 1840–1880) – Strävar efter att skildra verkligheten utan förskönande.
 • Impressionism (cirka 1870–1900) – Fokuserar på ljus och färg genom lösa penseldrag.
 • Modernism (cirka 1900–1970) – Ett övergripande begrepp som inkluderar många konstnärliga riktningar som fokuserar på nyhet, experiment och en brytning med traditionella former.
 • Postimpressionism (cirka 1880–1905) – Utvecklar impressionismen genom mer uttrycksfulla och symboliska tekniker.
 • Fauvism (cirka 1905–1910) – Använder vilda, expressionistiska färger och stilar.
 • Expressionism (cirka 1905–1930) – Fokuserar på att uttrycka subjektiva känslor och erfarenheter.
 • Kubism (cirka 1907–1922) – Bryter ner objekt i abstrakta, geometriska former.
 • Futurism (cirka 1909–1944) – Italiensk rörelse som glorifierar modern teknik och dynamisk rörelse.
 • Dadaism (cirka 1916–1924) – Avantgardistisk och ofta absurdistisk, en protest mot krig och konventionell konst.
 • Surrealism (cirka 1924–1966) – Utforskar drömmar och det omedvetna med fantasifulla och bisarra bilder.
 • Art Deco (cirka 1920–1940) – Eleganta, geometriska former ofta använda i arkitektur och design.
 • Bauhaus (cirka 1919–1933) – Tysk skola som förenar konst, hantverk och industriell design.
 • De Stijl (cirka 1917–1931) – Holländsk, fokuserar på abstraktion och enkelhet med en begränsad färgpalett.
 • Abstrakt expressionism (cirka 1946–1960) – Emfatisk, gestisk och non-figurativ konststil.
 • Popkonst (cirka 1950–1970) – Inspireras av reklam och populärkultur.
 • Minimalism (cirka 1960–1970) – Minimalistisk användning av komponenter för att betona formen.
 • Konceptkonst (från cirka 1960) – Idéer och koncept tar primär plats över traditionella estetiska och materialistiska bekymmer.
 • Opkonst (cirka 1960-talet) – Spelar med optiska illusioner genom visuellt stimulerande mönster.
 • Performancekonst (från cirka 1960) – Live framträdanden av konstnären som en interaktiv konstform.
 • Land art (från cirka 1960- och 1970-talen) – Skapar storskaliga ingrepp i naturliga landskap.
 • Transavantgarde (från sent 1970-tal) – Återupplivar måleriet med en blandning av stilar och historiska referenser.
 • Anamorfos (historiskt och nutid) – Skapar förvrängda bilder som ser normala ut från en specifik vinkel.
 • Kinetic Art (från 1950-talet) – Integrerar rörelse i konstverken.
 • Eco Art (från 1970-talet) – Utforskar och adresserar ekologiska frågor.
 • Sound Art (från 1980-talet) – Använder ljud som huvudsakligt medium.
 • Light Art (från 1960-talet) – Använder ljus som primärt medium i konstverken.
 • Algorithmic Art (från 1960-talet) – Skapar konst genom algoritmer och programmering.
 • Bio Art (från sent 1990-tal) – Använder levande organismer och bioteknik i konstverken.
 • Net Art (från cirka 1990) – Konst skapad och distribuerad på internet.
 • Superflat (från sent 1990-tal) – Kombinerar traditionell japansk konst med modern popkultur.
 • Stuckism (från 1999) – Förespråkar figurativt måleri och en återgång till konsthantverket.
 • New Media Art (från 1990-talet) – Omfattar digital konst och andra nya medier.
 • Social Practice (från 2000-talet) – Konst som involverar samhällsengagemang och interaktivitet.
 • Steampunk (från 2000-talet) – Blandar industriålderns estetik med futuristiska innovationer.
 • Virtual Reality Art (från cirka 2010) – Skapar konstverk i virtuella miljöer för en omslutande upplevelse.
 • Drone Art (från 2010-talet) – Använder drönare i skapandeprocessen.

Vad hände under 90-talet?

Under 1990-talet skedde en av de mest betydande konstnärliga förändringarna med framväxten och populariseringen av konceptkonst. Denna konstriktning, som framhäver idéerna bakom ett verk framför dess fysiska form, började dominera samtidskonsten. Parallellt med detta började konstnärer alltmer utforska digitala teknologier som ett nytt medium för konstnärligt uttryck, vilket inkluderade användningen av datorgrafik och digital video. Dessa tekniker möjliggjorde inte bara nya sätt för publiken att uppleva och interagera med konsten, utan öppnade även upp för helt nya konstnärliga uttryck.

Samtidigt påverkade globaliseringen konstvärlden avsevärt under decenniet. Internationella konstbiennaler som Venedigbiennalen och documenta blev viktiga samlingspunkter som introducerade konstnärer från hela världen. Detta bidrog till en ökad mångfald av röster och perspektiv inom konsten, vilket i sin tur berikade den globala konstdialogen.

Förutom dessa förändringar såg 1990-talet också en ökning av installationkonst. Konstnärer skapade rumsliga verk som betraktarna kunde gå in i och uppleva på ett fysiskt och ofta interaktivt sätt. Dessa verk engagerade inte bara flera sinnen utan erbjöd också djupgående, omslutande upplevelser, vilket ytterligare förändrade hur människor interagerar med och uppfattar konst. Dessa konstnärliga förändringar under 90-talet har haft en varaktig inverkan på konstscenen och fortsätter att påverka skapandet och uppfattningen av konst idag.

Vad var den största förändringen vid millenieskiftet?

Efter millennieskiftet har en av de mest betydande förändringarna inom konsten varit integrationen och expansionen av digital teknologi. Denna utveckling har revolutionerat konstvärlden genom att erbjuda nya sätt att skapa, visa och distribuera konst. Först och främst har digital konst öppnat upp för nya konstnärliga uttryck som inte varit möjliga med traditionella metoder.

Vidare har teknologier som Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) förändrat upplevelsen av konst genom att skapa omslutande och interaktiva miljöer. Dessutom har Net Art utnyttjat webbens dynamiska och interaktiva natur för att skapa ständigt föränderliga verk. Sociala medier har också spelat en avgörande roll, genom att ge konstnärer möjligheten att nå en global publik med en hastighet och direktkontakt som tidigare var otänkbar.

Mer från konstagenten

Sandslott är något som säkert alla har testat på en mer eller mindre svårighetsgrad i yngre år. Calvin Seibert är en professionell skulptör som tillbringat en tid i att bygga dessa fantastiska sandslott som i modern arkitektur.   Besök:  https://www.flickr.com/photos/45648531@N00/sets/72157594166672630/
Vincent Mahè är artisten bakom detta skissblock. Han tillbringade ett år i Jerusalem och det är väl otroligt att vissa kan fånga vardagen på ett papper så bra. Ett moln blir perfekt med bara ett par simpla streck. Marknaden blir livfull och intressant som vem som helst skulle vilja ha som tavla hemma.   Besök artist https://www.behance.net/vincentmahe
Vad är det egentligen som sätter priset på konst, ett konstverk eller en installation. Som så mycket annat så är det efterfrågan som styr grunden i prissättningen men i just konstvärden så är rekommendationer från renomerade konstvetare avvägande för en prissättning. Det är inte bara konstnärens namn som generellt sätter priset på konstnärens alla verk utan de kan variera kraftig sinsemellan. För mig handlar priset på ett konstverk om vad jag känner när jag betraktar det. Hur mycket tid är nedlagd för att få fram det jag ser. Jag vill inte känna mig lurad eller köpa något som känns ihopslängt eller förhastat. Konstverk som är skapade av kända, avlidna, stora konstnärer har givetvis ett större värde eftersom denne inte kan…
Detta är ett filmprojekt som Maria Takeuchi och Frederico Phillips skapade. Visar människans rörelse genom ett teknologiskt perspektiv. Tekniken bakom är en Xbox one sensor som fångar människans rörelse. Tillsammans med gripande musik blir det en alldeles speciell upplevelse. Se hela videon här >> Besök konstnär: http://www.asphyxia-project.com/about/ https://vimeo.com/121436114
https://www.unstudio.com/
Mark Mawson är fotografen bakom detta. Det är en klassiker att mixa bläck och vatten som teknik men det blir sällan trist att kolla på. Besök konstnär: http://www.markmawson.com
Steve Axford ständiga sökan efter den perfekta svampen... Oerhört vackert Besök konstnär: http://steveaxford.smugmug.com
Europa efter kriget  (bild Francis Bacon) Konsten i dag från abstrakt expressionism till Superrealism Text EdwardLucie-Smith. (1776) Översättare RagnarVon Holten. (1977. Nordstedt och sönert förlag). Jag har hittade en bok som är lättläst och med många stora bilder på verk gjorda av efterkrigstidens samtidskonstnärer. Under kriget flyr många konstnärer till USA däribland så är det merparten av Surrealisterna. kvar en del tappra som nu fick ett oerhört gehör bland konstkritiker. " Nazismens och faschismens hat mot det nya måleriet gav modernismen prestige nu när diktaturländerna var besegrade. (...) De äldre modernistiska målarna, sådana som Picasso, Braque och Matisse fann sig höjda till de gamla mästarnas dignitet, vilket inte var för tidigt." Trots att många konstnärer vänder tillbaka till Euoropa så är  euoropa en…
I photoshop kan du välja en drös av olika filformat och de har alla olika ändamål. Jag tänkte att jag skulle förklara lite om vad de OFTAST används till. EPS -Encapsulated PostScript En vektoriserad fil kräver så kallat "PostScript-språk" för att skapa en bild. Det innebär att du måste använda en speciell mjukvara för att skapa en EPS fil, exempelvis Adobe Illustrator eller QuarkXpress. EPS filer används ofta när man önskar dela vektoriserade filer mellan varandra och som endast skall vara läsbara men inte tillgängliga för redigering, vanligt format ex för logotyper. En vektoriserad bild innebär att  du kan bestämma bildens storlek när du öppnar den i t.ex. Photoshop. GIF - Graphic Interchange Format Gif använder du när det t.ex.…
Romantiken var en mångskiftande idérörelse som uppstod vid slutet av 1700-talet till följd av förromantiken och nyklassicismen och som varade till mitten av 1800-talet. Under 1700-talet började konsten ha en egen betydelse där själva verket kom att att kallas konst och under slutet på 1700-talet och fram mot 1800-talets slut speglade man mer känslor i konsten. Naturen fick symbolisera det storslagna och man upphöjde själva livet, det vackra, det sköna och skönheten inom konsten skulle fostra och förädla. Konstakademierna hade monopol på vad som ansågs som konst och det som inte ansågs som konst. Den tyska romantiska målaren Caspar David Friedrich, (1774-1840) var en av de största konstnärerna inom europeisk konst där det symboliska landskapet gestaltades.