Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar cirka 900 studenter i kandidat- och masterprogram, lärarprogram och fristående kurser.

Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen. På avancerad nivå har vi en tvåårig utbildning som leder till konstnärlig masterexamen. Lärarprogrammet är 4,5 år och leder till lärarexamen.

Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan, strax söder om Stockholms innerstad. De kulturmärkta funkislokalerna har omvandlats från gamla industrilokaler till 20 300 kvadratmeter konstnärlig högskola.
I entrén möts du av Vita Havet som ständigt ändrar utseende efter utställningar och projekt. Dessutom finns ett galleri för studenternas egna utställningar.

KONTAKT

Hemsida: www.konstfack.se

Besöksadress: LM Ericssons väg 14 (Se karta)
Tunnelbanestation: Telefonplan (Tidtabeller finns hos SL)

Telefon: 08-450 41 00 (vxl)
Fax: 08-450 41 29

Registrator
Tel: 08-450 41 08
registrator@konstfack.se

Postadress
Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm

Faktureringsadress
Konstfack
FE 24
833 83 Strömsund

Leveransadress för godstransporter
Huvudfabriksgatan 3
126 37 Hägersten

Organisationsnummer: 2021001199

PlusGiro nr: 18 35 86-7

Studentkansliet
08-450 41 77
studentkansli@konstfack.se

Fastighets- och säkerhetsfrågor: fastighet@konstfack.se

Inpassering och tags: inpass@konstfack.se

Hörsalar, seminarierum och AV utrustning: lokal@konstfack.se

Allmäna frågor: registrator@konstfack.se

Yrkesutövande lärare och vårutställning
Utbildningarna på Konstfack är på heltid, och teori blandas med praktik. Som student genomför du regelbundet projektarbeten med eget konstnärligt ansvar. Föreläsningar, kurser och seminarier i teori- och idéhistoria ges i olika teoretiska och samhällsaktuella ämnen.

Nästan alla Konstfacks lärare är deltidsanställda. Vid sidan av läraryrket arbetar de som konstnärer, formgivare eller konsthantverkare, för att på så sätt ha aktuell kunskap inom sina respektive yrkesområden. Under vägledning av framstående professorer, lärare, gästande yrkesutövare och teoretiker lägger du grunden för din egen konstnärliga utveckling. Under sista året kommer du att arbeta med ditt examensarbete, som visas upp på Konstfacks vårutställning.

Europas kanske bästa verkstäder
Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så välutrustade verkstäder som Konstfack. Här finns bland annat datasalar, trä- och metallverkstäder, plastverkstad, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk verkstad, foto- och tvstudio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer för skulptur och måleri.

Verkstäderna möjliggör hantverk i många olika material där du med experimentella, och ibland högteknologiska tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra.

Högskolepoäng istället för poäng
Från höstterminen 2007 motsvarar ett studieår, som omfattar heltidsstudier i 40 veckor, 60 högskolepoäng. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng översätts 1 poäng (p) till 1,5 högskolepoäng (hp).

Bibliotek
Konstfack har ett av Sveriges största konst- och designbibliotek med fyra bibliotekarier till din hjälp. Förutom böcker finns tidskrifter, referensdatabaser och grupprum. I biblioteket finns även ett videotek med konstvideor och ett materialbibliotek. Biblioteket ger kurser i informationssökning till skolans studenter.

Internationalisering
Internationaliseringsarbete bidrar till kunskapsutbyte och förståelse mellan länder, kulturer och religioner, och förbereder dig som student för världen som arena. Professorer och lärare rekryteras internationellt. Studenterna på vårt masterprogram kommer från flera världsdelar.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 60 universitet och högskolor i mer än 25 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 70 internationella studenter. Runt 30 av dessa läser vid någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de utbytesprogram som vi deltar i, t ex Nordiska Ministerrådets Nordplus, EU:s LLP / Erasmus och det SIDA- finansierade programmet Linnaeus / Palme.

Vi har även bilaterala utbytesavtal med skolor i bland annat Australien, Indien, Kina, Japan, Israel, Sydafrika, Brasilien, Chile, USA och Kanada. SIDA:s stipendier för Minor Field Studies (MFS) ger dig möjlighet att under ditt examensarbete göra en fältstudie i ett utvecklingsland. Du får kunskap om olika utvecklingsfrågor och bidrar med din kompetens.

Kommentarer inaktiverade.