Umeå konsthögskola

Utbildningen i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå ger praktisk och teoretisk kompetens att arbeta som professionell konstnär i Sverige och utomlands. Fokus i utbildningen är studenternas individuella konstnärliga projekt som utvecklas tillsammans med skolans handledarteam. Skolan, som startade 1987, har välutrustade verkstäder för trä, metall, gips, brons, grafik, foto, video, ljud och datorbaserade konstnärliga gestaltningar.

Utbildningen är utpräglat projekt- och workshopbaserad med många internationellt verksamma konstnärer som gästlärare vilka reflekterar den kreativa mångfalden inom samtidskonsten. Vi ser samarbeten över lands- och kulturgränser som viktiga delar i en konstnärlig och kritiskt reflexiv utbildning på alla nivåer. Konstens kritiska potential och mångfalden av tankesätt, kultur och uttryck står i centrum.

Konsthögskolan utgör en del av Konstnärligt Campus vid Umeå universitet tillsammans med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet och HumlabX.

Konsthögskolan har tre programutbildningar: BFA-programmet i fri konst och MFA-programmet i fri konst, samt forskarutbildning på konstnärlig grund. Vi har även fristående kurser i Estetik I, II, III samt sommarkurser.

KONTAKT

Hemsida: www.art.umu.se

Besöksadress
Konstnärligt campus
Östra Strandgatan 28 B
903 33 Umeå

Postadress
Konsthögskolan
Umeå Universitet
901 87 Umeå

 

Kommentarer inaktiverade.