Kandinsky: den inre nödvändighetens princip

De olika konststilarna löper parallellt inom det moderna måleriet. Kandinsky hade experimenterat med färgen och formen för att ge utryck åt det som han kallade ” en inte nödvändighet” Under detta experiment kom han underfund med att man inte behövde vara exakt avbildande för att uttryck åt denna inre nödvändighet. Han upptäckte att en ren fläck i en målning kan vara mer uttrycksfull än en mänsklig gestalt ” att den effekten som skapas, då den spetsiga vinkeln i en triangel träffar en cirkel, inte är mindre verkningsfull än den som framkallas av Guds finger som berör Adams hos Michelangelo ” Men sådana expressiva former behöver inte vara geometriska abstrakta former kan vara oändligt fria och kan framkalla ett oändligt antal föreställningar. Det är en nu kraftkälla som kan locka fram det fördolda under naturens yta. Utvecklingen går långsam inom den moderna konsten och man kan härröra från jugendstilen.  I förändringarna av växtformer och även formen på människa, möbler arkitektur har sina rötter i missnöjet men den akademiska föreställande konsten-

Kandinsky skapade en grupp ( Die Brüche ) tillsammans med andra konstnärer men där ingen delade Kandinskys icke föreställande måleri. de kom sedan blir de tyska expressionisterna. Kandinsky experimenterade fortfarande med improvisationer efter landskap och kroppar han blir ovän med gruppen medlemmar då de inte vill ha honom men på en utställning. Han bryter sig ur den  I januari 1911 och till honom ansluter sin Franz Marc (1880-1916)  Tillsammans med Münter och Kubin bildar de gruppen Der Blaue Reiter ( den blå ryttaren).

I tidskriften med samma namn utforman huvuddragen inom den icke föreställande konsten Kandinsky utformar tre olika inspirationskällor.

  1. Direkt impression.
  2. Spontan impression.
  3. Långsam utformad expression.

Detta medförde att konsten frigjordes från alla yttre krav. Såsom utbildning eller kopiering av naturen.

Kandinskys skapande och blir medvetna om dess estetiska utgångspunkter, som ligger betydligt längre tillbaka i tiden än man kanske anat. Han insåg att konsten besatt en så mycket större kraft än han tidigare anat och att måleriet kunde utveckla samma krafter som musiken. Hans främsta drivkraft var att med sin konst göra andra människor medvetna om detta förhållande.

Det djupa intryck Schönbergs experimentella musik gjorde på honom avtecknar sig också i målningen ”Konsert” i serien ”Impressions”, där målarens inre förefaller ha invaderats av ett nytt tonspråk, som tvingat fram ett måleri på gränsen till det formlösa.

The Yellow SoundKandinsky in Munich

Performance of The Yellow Sound (Der Gelbe Klang), 1912, for Kandinsky in Munich 1896–1914, Marymount Manhattan Theater, New

York, 1982. Photo: Marilyn Mazur. Exhibition records, A0003, Solomon R. Guggenheim Museum Archives, New York

Kandinskys första experiment för att uppnå ett icke verbalt visuell kommunikationssätt har ändå en organisk form. Färgen utrycker mänskliga känslor Där gul står för jord och blått för himmel. Kandinsky är medveten om sin inre nödvändighet och han söker intuitivt ett sätt att arrangera färger som utrycker denna hittills inte gestaltade känsla.

Kandinskys uppfattning är mycket klar. Konstnären blir först medveten om sina inre krav och strävar sedan att utrycka dessa inre krav i bild med symboler. Han vet inte riktigt vad som är vad men en triangel tycker han ”har sin alldeles inre doft”.

Detta är alltså den teoretiska grunden för expressionismen i allmänhet. Kandinsky blir nyfiken på detta och vill vända på fenomenet. Varför skulle man inte avsiktligt och målmedvetet framkalla en estetisk eller till och med en själslig upplevelse. Konstverket är med andra ord uppbyggd av konkreta färger och formelement som i sin samman sättning bildar ett utryck för något.

Helena Petrovna Blavatsky – en modern sfinx Var grundare av det teosofiska sällskapet. Kandinsky och många konstnärer med honom var stark påverkade av  Helena Petronova Blavatsky.

Kandinsky citerar HPB på många ställen i sina skrifter, där han inte nog kan uttrycka sin tacksamhet för en sådan starkt intuitiv, intellektuellt lagd person. Hon tillförde världen den teosofiska insikten med dess arketypiska bilder och kosmologi. På den tiden fanns det i stort sett bara avmålare. Sedan kom målarna, de abstrakt arbetande konstnärerna, och det är bland dem vi finner teosofin vara en inspirationskälla.

Vad den abstrakta konstens pionjärer gjorde var att försöka omsätta i bild, i färg och i form olika symboler för tankar och känslor. Idén växte fram att olika tankar kunde ha olika former, tankeformer, och man talade om att känslor hade en specifik form. Om jag exempelvis i ett visst läge har en starkt negativt laddad tanke så har den även en särskild form, och likt hakar krokar den fast sig i andras auror, med påföljd att konflikter kan uppstå.

Källor:

Det moderna måleriets historia Herbert Read

Bonniers stora bok om måleriets historia

Om det andliga i konsten Wassily Kandinsky översättning av Ulf Linde och Sonja Martinsson. Media print Uddevalla 1994

http://www.teosofiskakompaniet.net/Arcana/ARCANA37_DenHemligaLaranKonsten_2013.htm

Kommentarer inaktiverade.