Industrialismen och konsten

1. Människans övertro på maskinerna skapade en kultur som romantiserade den industriella utvecklingen. Farten blev dess signum. Den klassiska konsten skapades i ateljéer och tog lång tid att tillverka. reglerna var stränga. den nya konsten hade en helt annan frihet. man fick skapa efter sitt eget tyckande och man fick tolka efter sitt eget tyckande. detta medförde än dock att det skapades olika riktningar. Futuristerna. Dadaisterna. Surrealisterna. Kubisterna för att nämna några.

Impressionisterna blev de första konstnärerna som tog sina stafflier och gick ut i naturen. Man målade vanliga händelser. Människor som solade och badade som ett exempel. Man målade båtar och tåg.

Futurismen.

1909 publiserade den italienska poeten Filippo Marinetti sitt första futuristiska manifest. Den spreds snabbt över västvärlden. Där hyllas i aggressiva termer ett modernt utopia av maskiner, revolution, rörelse och hastighet som på tjugotalet kom att utvecklas till fascism.

Konstnärer som kom att tillhöra Futurismen (inte jämföras med fascister) kan nämnas Legèr, Marcel Duchamp och Vladimir Tatlin.

Kommentarer inaktiverade.