Hur fri ska konst vara?

Det sägs ofta att konsten ska vara fri, att det inte ska finnas några restriktioner på konstnärer så att de kan följa sin inspiration. Jag håller i mångt och mycket med om detta, men finns det någon gräns. Jag tänker nu bland annat på två av konstfacks mer omtalade påfund de senaste åren. Nämligen examensarbetet som gick ut på att slå sönder en tunnelbanevagn och filma det, dessutom utan tillstånd från SL, och incidenten när en av eleverna vandrade omkring på essingeleden och  spelade mentalt sjuk. Det är saker jag har svårt att se som konst och som idogt försvarades av konstfacks rektor mycket under banderollen ”konsten måste vara fri”.

Historiskt sett har konsten inte varit fri. Den har varit beställd av de stora maktorganisationerna, såsom kyrkan och adeln. Det har format konsten och gör att det mesta av historisk konst vi har är endera djupt religiös eller speglar någon förskönad bild av världen utifrån rika adelsmens perspektiv. Nu kan man argumentera att så inte alltid har varit fallet, men i stora drag ser det ut så. Fördelen med det hela är att vi skulle aldrig ha de storslagna katedralerna som vi har i dagsläget om inte katolska kyrkan lade beslag på de bästa konstnärerna och byggarna som fanns att tillgå under den tidsperioden.

Nu säger jag inte på något sätt att jag vill tillbaks till en tid då konst var kontrollerad och censurerad av stat och kyrka. Om så hade varit skulle många av de mer intressanta och provocerande inslagen i konstvärlden inte kommit ut till allmänheten. till exempel den något kontroversiella men fantastiska ”Euthanasia Coaster” av Justin Pickard som ställdes ut på Human+ nu i april.

Jag tycker inte om censur och håller hårt på att vi inte ska böja oss för påtryckningar från extrema grupper. Den senaste jag hört om är efter ”självmordsbombningen” i Stockholm då det kom terroristbrev om att vi skulle stoppa de Muhammedmålningar som Lars Vilks gjort. vilket är bisarrt, vi lever inte i ett land där lagar styrs av religion. Denna typen av censurpåtryckningar måste vi slå bort hårt och fast. Samtidigt tycker jag att vi som grupp och som follk måste se efter hur långt begreppet konst egentligen ska spridas. Ska man komma undan med vandalism, hets mot follkgrup, ärekränkning allt i konstens namn? eller behöver vi se över vart utvecklingen går?

Kommentarer inaktiverade.