Gustav Courbet Realismens grundare

 Gutav Courbet lär ha sagt ” Jag kan inte måla en ängel för jag har inte sett någon ängel”

Gustav Courbet (1819-1877) Fransman och realismens grundare. Han målade livets mångfald och öppnade portarna för 1900-talsrealismen

 Realismen uppkom som en direkt opposition mot romantiken och dess fantasi och naturmystik.

 

1800-talets realism i konsten präglas av många vardagliga motiv och många skildringar av arbetare och deras miljöer. Konstkritikerna blev under denna tid en viktig del i konstens värld. Litografitekniken uppfanns och började användas flitigt bl.a. av Honoré Daumier och i och med det kunde konsten spridas snabbare och lättare, också fotografi började användas inom konsten bl.a. av Nadar.

(Wikipedia)

Kommentarer inaktiverade.