Filformat, Bildhantering

I photoshop kan du välja en drös av olika filformat och de har alla olika ändamål.
Jag tänkte att jag skulle förklara lite om vad de OFTAST används till.

EPS -Encapsulated PostScript
En vektoriserad fil kräver så kallat ”PostScript-språk” för att skapa en bild. Det innebär att du måste använda en speciell mjukvara för att skapa en EPS fil, exempelvis Adobe Illustrator eller QuarkXpress.
EPS filer används ofta när man önskar dela vektoriserade filer mellan varandra och som endast skall vara läsbara men inte tillgängliga för redigering, vanligt format ex för logotyper.

En vektoriserad bild innebär att  du kan bestämma bildens storlek när du öppnar den i t.ex. Photoshop.

GIF – Graphic Interchange Format
Gif använder du när det t.ex. inte är ett fotografi utan när din design består av enkla färger.

”GIF-filer ersätts gradvis av PNG-formatet. GIF är att föredra för bilder där stora ytor består av fylliga eller kraftiga färgelement, ex logotyper eller grafik. GIF komprimerar inte fina bilder, dvs bilden förlorar varken kvalitet eller upplösning med den konsekvens att GIF-filernas datamängd ofta är stor.
GIF-filerna kan antingen vara i gråskala eller i färgstandarden RBG”

JEPG/JPG – Joint Photographic Experts Group
Detta format används väldigt ofta, den ahar en förmåga att bibehålla bildens ursprungliga utseende.JPEG-formatet används för bildhanering över hela världen, mycket tack vare filformatets förmåga att upprätthålla bildens ursprungliga kvalitet. JPEG förväntas av branschkunniga att utvecklas till den internationella standarden vid arbete med digitalisering av bilder. Det som framförallt skiljer JPEG-filen från andra filformat är att komprimering sker på bekostnad av bildens kvalitet. Det är därför extra viktigt att redigering av bilden sker före du sparar bilden som en JPEG-fil. Genom att först redigera och till sist spara går varken information eller kvalitet förlorad från den ursprungliga bilden.

PNG – Portable Network Graphics
Komprimerar utan att försämra bildkvalitet. M.a.o. Bildfilens storlek blir lättare men bildens kvalité bibehålls.

PSD – Photoshops egna format.

PDF – Portable Document Format
Formatet kan användas för att distribuera information som ej är avsedd för modifikation av mottagaren. Som t.ex. om du får ett avtal som avsändaren inte vill att du skall kunna göra ändringar i så passar detta utmärkt.

TIFF – Tagged Image File Format
Ett filformat som passar sig bra om du skall jobba i både Mac & PC miljö.
En faxmaskin använder sig t.ex. utav detta filformat

Kommentarer inaktiverade.