Den Ryska modernismen inom konsten

 

Den Ryska modernismen inom konsten

Hur skulle den Ryska modernismen ha utvecklats om revolutionen hade uteblivit 1917

Under en kort period före och efter den ryska revolutionen utövade Ryssland för första gången ett direkt inflytande på konsten utanför landets gränser. Futurismen och den abstrakta konsten som då blev till räknas fortfarande till modernismens första pionjärverk

untitled malevitz Malevitj                         images kamndinsky Kandinsky

Efter 1917 så förbjöds all modern konst. Det enda som fick gälla var Rysk socialrealism

 

Socialistisk realism är en konstriktning baserad på en doktrin om konstens och konstnärens roll i uppbyggandet av det kommunistiska samhället, som formulerades i Sovjetunionen på 1930-talet. Den konstnärliga stil som doktrinen påbjöd kännetecknas av naturalism/realism och idealiserade skildringar av folket och kommunistpartiet. Den socialistiska realismen förklarades 1934 som allena rådande norm för alla Sovjetkonstnärer inom alla konstarter. Under andra hälften av 1900-talet blev den även föreskriven konstriktning i kommuniststater i Östeuropa och Asien

images socialrealism

 

 

Kommentarer inaktiverade.