Biografi

Yuanyuan Liu (f. 1974) växte upp i en liten by på Sidenvägen i nordvästra Kinas glesbefolkade trakter. Hon flyttade till Sverige 2007. Redan under sina studier i Peking kom hon att fascineras hon av det unika i det nordeuropeiska landskapet såsom det kom till uttryck i Ingmar Bergmans filmer, och under tiden i Sverige har hon gradvis fördjupat sig i dessa landskaps karga sällsamhet, deras visuella magi och metamorfoser i tiden. Hennes konstnärliga inspirationskällor och förebilder återfinns i svenska landskapsmålare som Prins Eugen och Carl Fredrik Hill samt inom det stora ryska landskapsmåleriet, som växte fram under andra hälften av 1800-talet och som frodas än idag. Hon arbetar i huvudsak med olja. Hennes konst har under senare tid sålts i Sverige, Tyskland, USA och Kina.
Läs mer om Yuanyuan
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]

Konstverk

Autumn landscape
Autumn landscape
Pris: 5000kr
Big sky
Big sky
Pris: 7500kr
Seascape
Seascape
Pris: 6500kr
Winter birches
Winter birches
Pris: 5500kr
Seascape
Seascape
Pris: 6800kr
Summer lake
Summer lake
Pris: 6000kr
Evening lake
Evening lake
Pris: 4600kr
Birches
Birches
Pris: 5600kr
To the sea
To the sea
Pris: 5800kr
Summer way
Summer way
Pris: 5600kr
By the sea
By the sea
Pris: 6200kr
Winter landscape
Winter landscape
Pris: 5600kr
Winter lake
Winter lake
Pris: 4500kr
Summer light
Summer light
Pris: 5500kr
The black cat
The black cat
Pris: 6200kr
Autumn birches
Autumn birches
Pris: 6600kr
Winter landscape
Winter landscape
Pris: 6500kr
Seascape
Seascape
Pris: 6800kr
The Summer house
The Summer house
Pris: 5800kr
Summer lake
Summer lake
Pris: 7600kr
seascape
seascape
Pris: 5600kr
To the sea
To the sea
Pris: 5500kr
Summer landscape
Summer landscape
Pris: 5800kr
Louts
Louts
Pris: 7800kr
Evening light
Evening light
Pris: 5000kr
Seascape
Seascape
Pris: 6200kr
Seascape
Seascape
Pris: 6800kr
Summer lake
Summer lake
Pris: 7600kr
Seascape
Seascape
Pris: 7500kr
Summer walk
Summer walk
Pris: 4800kr
Summer landscape
Summer landscape
Pris: 5800kr
Waymouth bay
Waymouth bay
Pris: 5500kr
Winter lake
Winter lake
Pris: 5000kr
Seascape
Seascape
Pris: 7600kr
The yellow lotus
The yellow lotus
Pris: 5800kr
Sunset
Sunset
Pris: 4800kr
Summer rain
Summer rain
Pris: 7500kr
Seascape
Seascape
Pris: 6200kr