Biografi

Att uttrycka mig själv genom konst har vart ett viktigt hjälpmedel i mitt liv för att bearbeta mina känslor samt kunna förmedla dom till andra och även förstå mig själv på ett djupare plan. ... Läs hela

Statusuppdateringar

Läs mer om Marie
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]