Biografi

Bio Kenth Bender
Kenth Bender (1947) - Född i Sverige och för närvarande bosatt i Falköping. Hans passion för måleriet började 1987. Men det var inte förrän 2013 efter en kort paus mellan 1992-2010, det tändes en eld och passionen för måleriet exploderade. Detta har genom åren medfört separatutställningar i Sverige och Tyskland, och hans senaste verk har också visats vid grupputställningar i Sverige, Danmark och USA. Dessutom en flertal utställningar online.

Under 2013 experimenterade han en hel del och för första gången känner han att han nu verkligen är på väg. "Det är som en roman har öppnat sig! Poesin börjar växa fram och jag känner mer tillfredsställelse i arbetet toppad med musik. En ny generation! 2014 och framåt! Ja, det känns så just nu och det ger mig en hel del substans, stabilitet och större djup, och det är vad jag strävar efter."

När han började måla på 1980-talet fångades han av psykoterapeuten och författaren Alice Miller. En helt suverän pedagog och författare, som gjorde den "svarta pedagogiken" mer begriplig. Han motiverade sig själv med och erinrar sig en passage i en av hennes texter: "Om så är fallet här, då bör det också vara rimligt i andra avseenden", tänkte han

Han vände blad i "sitt liv" och en annan sida av Miller och där, erbjuder hon nästan ordagrant lydelsen han kom fram till, vilket med omkring 25 års distans nu har lett fram till att "Skapa abstrakta figurationer eller figurativa abstraktioner."

Det väckte honom ur hans Törnrosasömn och han började inse mer och mer att det han sökte inte i första hand var att veta något om något eller för att få mer kunskap, det var att förstå. Mer av förståelse i livet av livets "fenomen" och hur det kan uttryckas på olika sätt. Han fokuserar på det som tänder gnistan, intresset och unika perspektiv över tiden, att förstå mer vad han inte förstod i det ögonblicket.

Om han upplever det, kan han lättare relatera till det, och kanske resonera med sig själv om en annan nära ansluten företeelse. Han fokuserar på och praktiserar för att förstå det invecklade i det han upplever. Vill du ”bara" veta mer? Eller veta varför du vill veta mer? Han är mer nöjd med sig själv just nu och för att i högre utsträckning kunna förse sig med information som hjälper honom att få mer kunskap om och i hans specialisering. Dvs. förstår han samma fenomen för att bearbeta det ytterligare, frågar han sig ständigt. För Bender leder detta därför ett steg längre, närmare förståelsen.

Läs mer. http://www.fine-art-bender.com/bio-kenth-bender-svenska.html
Läs mer om Kenth
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]

Konstverk

Kenth Bender har inte lagt upp några konstverk ännu.