Biografi

Är född i Klaipeda. Mina tavlor är fantasifulla och har många symboler.
Jag är intresserad av sociala frågor, drömmar, fantasi värld och olika kulturer. Tavlorna speglar vårt samhälle och de kan tolkas på olika sätt.
Läs mer om Karolina
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]