Biografi

Jag har tecknat och målat hela mitt liv. Efterhand som de digitala grafikprogrammen utvecklats har jag inspirerats av
att kombinera den analoga och digitala tekniken.
Metoden har gett mig möjligheter till nytt kreativt skapande.
Läs mer om Johann
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]