Biografi

Digital konst
Jag har tecknat och målat hela mitt liv. Efterhand som de digitala grafikprogrammen utvecklats har jag inspirerats av
att kombinera den analoga och digitala tekniken.
Läs hela

Statusuppdateringar

Läs mer om Johann
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]