Biografi

Jag har tecknat och målat hela mitt liv. Efterhand som de digitala grafikprogrammen utvecklats har jag inspirerats av
att kombinera den analoga och digitala tekniken.
Metoden har gett m... Läs hela

Statusuppdateringar

Läs mer om Johann
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]