Biografi

Recension från utställningen LIBERATED DREAMS, Mostra internationale D´ ARTE,
April 2012, Ferrara :

As a painter, Cicily E Bäckström is unsparing.This Swedish artist poss... Läs hela

Statusuppdateringar

2015-03-18 13:05:18
Just ordinary people
2015-03-18 13:01:48
Målar för det mesta abstrakt där experimentlusten och nyfikenheten får råda. Det är inspirerande och befriande att för varje målning låta sig ledas in i något nytt och oväntat. De klara färgerna, de svepande linjerna, rörelserna och strukturen återkommer ständigt i mitt måleri
Läs mer om Cicily Elenor
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]