Tobbe Malm

Biografi:
Järn rost ålderdom, en kostym av sprucken struktur, materialets strävan om att få återgå till sitt ursprung. Födas på nytt om och om igen, gestalta sej i ny skepnad. Ur ett perspektiv, ett ögonblick, ur ett anna...Läs hela

Om Tobbe Malm

Teknik:
Skulptur
Hemsida:
www.jernmalm.com
E-post:
jernmalm@gmail.com
Utbildningar:
Autodidakt
Biografi:
Järn rost ålderdom, en kostym av sprucken struktur, materialets strävan om att få återgå till sitt ursprung. Födas på nytt om och om igen, gestalta sej i ny skepnad. Ur ett perspektiv, ett ögonblick, ur ett annat, en evighet.

Tobbe Malms arbeten inspireras ofta av möten med människor och situationer, upplevelser och minnen. Han vill berätta, vara sann, vara öppen och bjuda in. Det hårda kalla oformbara järnet hettas upp till tusen grader och blir för en kort stund medgörligt. Med släggans hjälp ”fryser” han en känsla, ett möte, ett ord eller en hel berättelse. Hans egen, eller betraktarens.

Det sista året har industri och maskiner varit en stor källa till inspiration vilket numera starkt präglar Tobbe Malms arbeten och det är framför allt hans bakgrund, att ha växt upp i ett brukssamhälle som är föremål för utforskning.

Konstverk

Teknik: hammarslag
Pris: 35000 kr
Teknik: hammarslag
Pris: 35000 kr
Teknik: smide, svets, återvinning, skelett
Pris: 35000 kr
Teknik: smide, svets
Pris: 8500 kr
Teknik: smide, återvinning, svets
ej till salu
Teknik: smide, återvinning, svets
ej till salu
Konstagenten 5.0 2018