Arkiv etiketter: 1800

Romantiken

Romantiken.

Under 1700-talet började konsten ha en egen betydelse.  Själva verket kom att att kallas konst inte som förut som konstnären själv.

Under slutet på 1700-talet och fram mot 1800-talets slut  speglade man mer kännslor i konsten. Naturen fick symbolisera det storslagna man upphöjde själva livet. Det vackra och det sköna. Skönheten inom konsten skulle fostra och förädla. Konstakademierna  hade monopol på vad som ansågs som konst och det som inte gjorde det.

Den tyska romantiska målaren Caspar David Friedrich, (1774-1840) var en av de största konstnärerna i europeisk konst på det symboliska landskapet.

Kategori: Konsthistoria | Tagged | Komentera
Konstagenten 5.0 2018