Biografi

Järn rost ålderdom, en kostym av sprucken struktur, materialets strävan om att få återgå till sitt ursprung. Födas på nytt om och om igen, gestalta sej i ny skepnad. Ur ett perspektiv, ett ögonblick, ur ett annat, en evighet.

Tobbe Malms arbeten inspireras ofta av möten med människor och situationer, upplevelser och minnen. Han vill berätta, vara sann, vara öppen och bjuda in. Det hårda kalla oformbara järnet hettas upp till tusen grader och blir för en kort stund medgörligt. Med släggans hjälp ”fryser” han en känsla, ett möte, ett ord eller en hel berättelse. Hans egen, eller betraktarens.

Det sista året har industri och maskiner varit en stor källa till inspiration vilket numera starkt präglar Tobbe Malms arbeten och det är framför allt hans bakgrund, att ha växt upp i ett brukssamhälle som är föremål för utforskning.
Läs mer om Tobbe
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]

Konstverk

Soter
Soter
Pris: 35000kr
Hestedyret
Hestedyret
Pris: 35000kr
Creation theory
Creation theory
Pris: 35000kr
utan titel
utan titel
Pris: 8500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 6000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 6500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 7000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 8500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 6000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5000kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 5500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 3500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4500kr
Bolt poetry
Bolt poetry
Pris: 4000kr
Fossil
Fossil
Pris: 3000kr
Fossil
Fossil
Pris: 3000kr
Fossil
Fossil
Pris: 3000kr
Passanger
Passanger
Pris: 4000kr