Biografi

Måleri om livets magi

Hans ansikten flammar emot mig, de äger en lyskraft som ger målningarna en ovanlig strålglans. Det handlar om ett måleri som på ytan kan te sig som en vardaglig realism. Men låt Er inte förledas att tro att det handlar om enbart charmerande avbildningar. Alls icke. Nej dessa målningar borrar sig in mot djupet i betraktaren. De vill mer än illustrera, de vill visa på magin och poesin i våra liv.

Upphovsmannen, detta glödande måleris skapare heter Nisse NIDEJ Ottenhag. Han är en konstnär som i sina bilder trollbinder betraktaren, skänker oss en saga om våra livs stora äventyr.

Stig- Åke Stålnacke
International Art Critical Association IACA
Läs mer om Nisse
[Biografi] [Kontakt] [Konstverk] [Utställningar] [Satusuppdateringar]