Yuanyuan Liu

Biografi:
Yuanyuan Liu (f. 1974) växte upp i en liten by på Sidenvägen i nordvästra Kinas glesbefolkade trakter. Hon flyttade till Sverige 2007. Redan under sina studier i Peking kom hon att fascineras hon av det unika i det n...Läs hela

Konstverk

Autumn landscape

Teknik: Olja på duk
Pris: 5000 kr

Big sky

Teknik: Olja på duk
Pris: 7500 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6500 kr

Winter birches

Teknik: Olja på duk
Pris: 5500 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6800 kr

Summer lake

Teknik: Olja på duk
Pris: 6000 kr

Evening lake

Teknik: Olja på pannå
Pris: 4600 kr

Birches

Teknik: Olja på duk
Pris: 5600 kr

To the sea

Teknik: Olja på duk
Pris: 5800 kr

Summer way

Teknik: Olja på duk
Pris: 5600 kr

By the sea

Teknik: Olja på duk
Pris: 6200 kr

Winter landscape

Teknik: Olja på duk
Pris: 5600 kr

Winter lake

Teknik: Olja på duk
Pris: 4500 kr

Summer light

Teknik: Olja på duk
Pris: 5500 kr

The black cat

Teknik: Olja på duk
Pris: 6200 kr

Autumn birches

Teknik: Olja på duk
Pris: 6600 kr

Winter landscape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6500 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6800 kr

The Summer house

Teknik: Olja på duk
Pris: 5800 kr

Summer lake

Teknik: Olja på duk
Pris: 7600 kr

seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 5600 kr

To the sea

Teknik: Olja på duk
Pris: 5500 kr

Summer landscape

Teknik: Olja på duk
Pris: 5800 kr

Louts

Teknik: Olja på duk
Pris: 7800 kr

Evening light

Teknik: Olja på duk
Pris: 5000 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6200 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6800 kr

Summer lake

Teknik: Olja på duk
Pris: 7600 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 7500 kr

Summer walk

Teknik: Olja på duk
Pris: 4800 kr

Summer landscape

Teknik: Olja på duk
Pris: 5800 kr

Waymouth bay

Teknik: Olja på duk
Pris: 5500 kr

Winter lake

Teknik: Olja på duk
Pris: 5000 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 7600 kr

The yellow lotus

Teknik: Olja på duk
Pris: 5800 kr

Sunset

Teknik: Olja på dukpannå
Pris: 4800 kr

Summer rain

Teknik: Olja på duk
Pris: 7500 kr

Seascape

Teknik: Olja på duk
Pris: 6200 kr

Statusuppdateringar

Konstagenten 5.0 2018