Statusuppdateringar

2017-12-03 18:18:17
Ronak Azeez är född i Kurdistan, Irak. Hon har en konstnärlig examen från Bagdads universitet och arbetade som bildlärare i Kirkuk mellan åren 2005 och 2010.
Hon har gjort ett tiotal personliga utställningar i Sverige och Europa samt gemensamma utställningar med andra konstnärer. Hennes tavlor handlar om naturen, kvinnor som kämpar för sina rättigheter och människans kamp mot terror. Ronak Azeez vill förmedla budskapet, - Fred för alla.
Kommentera

Biografi

Konstverk

Konstagenten 5.0 2017