Nisse NIDEJ Ottenhag

Biografi:
Måleri om livets magi Hans ansikten flammar emot mig, de äger en lyskraft som ger målningarna en ovanlig strålglans. Det handlar om ett måleri som på ytan kan te sig som en vardaglig realism. Men låt Er inte f...Läs hela

Om Nisse NIDEJ Ottenhag

Teknik:
Jag arbetar i många olika tekniker och material men jag återkommer alltid till mitt måleri. Detta är huvudbasen för mitt konstnärliga arbete. Jag har utvecklat en unik stil och använder en speciell teknik. Under åren har jag även utvecklat ett större intresse för Land-art, framförallt inom sandskulptur.
Hemsida:
www.nidej.com
E-post:
nisse@ottenhag.com
Utbildningar:
Bildlärarutbildning, Umeå Universitet
Grafisk Design, Folkuniversitetet
Konstutbildning, Sunderbyns Folkhögskola
Biografi:
Måleri om livets magi

Hans ansikten flammar emot mig, de äger en lyskraft som ger målningarna en ovanlig strålglans. Det handlar om ett måleri som på ytan kan te sig som en vardaglig realism. Men låt Er inte förledas att tro att det handlar om enbart charmerande avbildningar. Alls icke. Nej dessa målningar borrar sig in mot djupet i betraktaren. De vill mer än illustrera, de vill visa på magin och poesin i våra liv.

Upphovsmannen, detta glödande måleris skapare heter Nisse NIDEJ Ottenhag. Han är en konstnär som i sina bilder trollbinder betraktaren, skänker oss en saga om våra livs stora äventyr.

Stig- Åke Stålnacke
International Art Critical Association IACA

Konstverk

Teknik: Akryl
Pris: kr
Teknik: Akryl
Pris: kr
Teknik: Akryl
Pris: kr
Teknik: Akryl
Pris: kr
Teknik: Akryl
ej till salu
Teknik: Akryl
Pris: kr
Konstagenten 5.0 2017