Christina Byberg

Biografi:
1948, bor och är verksam i Kristinehamn Utbildningar: 2010 - 2013 Studier i måleri, Gerlesborgsskolan, Bohuslän, under målarperioder för professor Georg Suttner förutvarande rektor för Kungliga Konsth...Läs hela

Statusuppdateringar

2017-12-14 22:58:50
Inbjudan att ställa ut i Karlskoga Konsthall den 7 - 22 juli
2018 i grupputställning. Tre utställare – tre inriktningar; figurativt måleri, abstrakt måleri och skulptur.
Kommentera
2017-12-14 22:52:30
Studie från 2017, efter Sanzio da Urbino, 41 x 31 cm, blyerts på papper.
Kommentera
2017-12-14 22:37:26
Studie i vinylfärg/Flashe, från 2012, efter Giovanni Bellini, Portrait of a man, 39,2 x 28,0 cm, svart krita, med tunn lavering i grått, på papper, här fritt kolorerad.

Jag tillreder färgen från en bas av Senneliers Caparol Vinyl Binding Medium, vilken kan få en högre viskositet vid en tillsättning av methylcellulose.


Kommentera
2017-09-29 00:27:31
Min mejl-adress : bybergchristina@gmail.com
Kommentera
2017-09-29 00:03:19
Välkommen till Edsvik Konsthall höstsalong 2017, där jag deltar med ett verk. För den intresserade har jag möjlighet att skicka en vernissageinbjudan (vänligen se affisch nedan)som en pdf-fil. För det behöver jag få en mejl-adress
senast 18.00 fredag den 29 september och kommer också att göra mitt bästa för att överföringen ska fungera.
Kommentera
2017-09-28 23:49:58
Jag har turen att få delta i två höstsalonger 2017:
Edsvik Konsthalls Höstsalong och Värmlands Konstförenings
Höstsalong, i Kvadraten Kristinehamns konstmuseum. På Edsvik deltar jag med en Pontormo-inspirerad drömsekvens, vilken också tilltalade jurupersonen på Rackstadmuseet där den ställdes ut 2016.

Kommentera
2017-09-28 23:21:21

Kommentera
2017-09-28 23:20:16
Det drömska anletet, den skruvade posen i den italienske manieristen Jacobo da Pontormos (1494-1557)skiss nedan, inspirerade mig att teckna ned förvrängningen i en drömsekvens i havsmiljö och låta det komma till uttryck i ett måleri i olja på duk (nederst).
Kommentera
2017-09-28 22:54:28

Kommentera
2017-09-28 22:43:46

Kommentera
2017-09-28 22:35:47
Jag deltar med ett oljemåleri, Elysée, i Värmlands Konstförenings Höstsalong i Kvadraten, Kristinehamns konstmuseum med vernissage lördag 30 september. Utställningen pågår till och med den 5 oktober. Öppet lör - sön 11-16, tis-fre 11-18. Välkommen!
Kommentera
2017-09-28 22:18:07

Kommentera
2016-10-10 17:05:43

Kommentera
2016-10-10 17:04:12

Kommentera
2016-10-10 17:03:25
Höstsalongen 2016, med vernissage lördagen den 1 oktober och sista utställningsdag den 6 november, äger i år rum på Rackstadmuseet i Arvika, i arrangemang av Värmlands Konstförening. Två av mina bilder i olja på duk
– "Alice" och "Chimär", i bild ovan, antogs av juryn. Klockan 13.00 och cirka en timme framåt fanns jag på plats för samtal kring dessa bilder för intresserade besökare.
En utförligare presentation av utställningens omfattning och juryarbetet, finns att läsa på Värmlands Konstförenings hemsida, varmlandskonstforening.se där också verkförteckningen står under fliken utställningar, och vimmelbilder
från vernissagen visas.
Mer om Höstsalongen 2016 finns att läsa på rackstadmuseet.se/utställningar
Rackstadmuseets hemsida
Kommentera
2016-10-10 16:11:36

Kommentera
2016-10-10 16:10:35
"Detta är en äventyrspiga!" En grupp bildkonstnärer står samlade i Gerlesborgsskolans stora ateljé, kommenterar bildmotiv och följer varandra i måleriprocessen.
En alumn-grupp har bildats under den senaste målarperioden nu i maj 2016. Det huvudsakliga syftet är att, såsom förutvarande elever till professor Georg Suttner, "... utveckla och främja såväl den individuella som gruppens konstnärliga produktion, genom reflekterande praktik och samtal utifrån Suttners konstsyn och pedagogik". (Ur "Förslag till bildandet av en alumn-grupp, med utgångspunkt i Georg Suttners konstsyn och pedagogik." i ett PM daterat 2016-04-25, där jag vänder mig till Gerlesborgsskolans ledning och deltagare i Öppen ateljé Georgs Vänner, vilket senare är benämningen på målarperioder efter Suttners bortgång 2014.)

Den lilla flickan i motivet samtalar vi således om genom att skilja mellan bildens föreställande verklighet – i detta fall en ung flicka, och bildens reella verklighet, vilken utgår från hur konstnären i måleriet lyckats förmedla och sammansmälta bildens uttryck till en övertygande enhet med de medel och tekniker som konstnären har att tillgå vid den visuella gestaltningen, såsom exempelvis val av färg, komposition, skala, gestik, uttryck, ton.
Bilden av den unga flickan som visas ovan, i olja på duk, har titeln "Alice" och finns tillsammans med bilden "Chimär", även att se på 2016 års Höstsalong på Rackstadmuseet Arvika.

Kommentera
2016-04-08 10:00:41
Christina Byberg – måleri från ett inre scenrum, Konsthallen Hammarö Bibliotek,
23 mars - 23 april 2016. Några ord om utställningen, dess tema och inriktning av allegorisk
gestaltning. Foto: Sten G. Elfman; samtliga foton i samband med
utställningen och dess bilder.

Genom sin konstsyn och pedagogik, som till dels influerats av hans tid som elev
till en av kubismens portalgestalter, Fernand Legèr, gav mig Georg Suttner redskap,
oumbärliga för gestaltningen av min bildvärld.

Utställningen visar dels ett urval bilder som utgör essensen av en sammanhållen stil
utifrån samtal om konstnärskapet till och med 2013, dels bilder därefter och till
mars 2016, vilka befäster den fortsatta inriktningen att i processen gestalta och
klargöra betydelsen av bilder från ett inre scenrum.

För gestaltningen av min bildvärld har jag, – med kärleksfulla referenser till
konsthistorien, valt att utgå från klassisk allegorisk genre med allmängiltiga ämnen
framställda i didaktiskt syfte.
Motiven är ofta atleter i typiska poser hämtade från idrottens värld och från
personliga erfarenheter av simsport, ridsport och segling. Däremot individualiserar jag
framställningen så att det undervisande samtalet riktas mot mitt inre rum där sanningen
om mig själv kan speglas genom motivvalet.
Det ger mig också möjlighet att ikläda mig roller, vilket kan tydliggöra karaktärsdrag
så att de kan blottställas. I bilden Fursten, vill jag exempelvis för mitt inre blottlägga
och överväga ett drag av högmod.

Varmt välkomna att se utställningens bilder!
Jag finns på plats fredagarna 15 och 22 april och ser fram emot mötet med besökare,
och möjligheten att få utvecklas som konstnär genom att få ta del besökarnas intryck.

Kommentera
2016-04-08 09:06:47
Vernissage Konsthallen Hammarö Bibliotek onsdag 23 mars.
Flickan i bild:
- Jag kan också hoppa högt!

Kommentera
2016-04-08 09:01:14
Unga vernissagebesökare framför bilden Karriär.

Kommentera
2016-04-08 08:58:50
I september 2015 påbörjades bilden Slör, (nederst i foto) på Gerlesborgskolan.
Där vidareutvecklar och förvaltar en grupp konstnärer i sitt konstnärskap, under
målarperioder vår och höst, den kunskap och syn på måleri som Suttner
delade med sig av i individuell handledning och i seminarier.

Kommentera
2016-04-08 08:56:17
Ovanför mitt huvud ses bilden Fursten, i vars motiv jag för mitt inre vill
blottlägga och överväga ett drag av högmod.

Kommentera
2016-04-08 08:54:16
Bilden Karriär får ett lyft. Motivet, – en allegori över konstutövande.

Kommentera
2016-04-08 08:51:06
I samtal med besökare under bildhängning, Konsthallen Hammarö Bibliotek.

Kommentera
2016-04-08 08:49:38
Överst till vänster i foto ses bilden Utsikt mot Sankt Peterskyrkan. Bilden målades
under handledning av Suttner 2011, och var utgångspunkt för hans tal och happening
vid målarperiodens avslutning, Gerlesborgsskolan.

Kommentera
2016-04-08 08:46:45
Bilden Show med motiv från flyguppvisning i Dala Järna 2012. I motivbildens
föreställande verklighet ses tre plan av märket Sukhoi SU-26 och i ynglingens
väst en referens till och hommage à Caravaggio; Boy with a Basket of Fruit.


Kommentera
2016-04-08 08:42:23
Inför utställning Christina Byberg – måleri från ett inre scenrum, Konsthallen Hammarö
Bibliotek, 23 mars - 23 april 2016. Bilderna Fux, Nike 1, diptyk, och i bakgrunden glimtar
av Show och Karriär i ateljémiljö klara för transport.
Foto: C. Byberg

Kommentera
2016-04-08 08:38:31
2015-09-07 04:08:38
FRÅGOR OCH SVAR OM DET EGNA MÅLERIET

Fråga (F): – Berätta om din konstnärliga bakgrund.
Svar (S): – Färg och form har alltid funnits i mitt liv som starka komponenter, men framför
allt tecknandet har triggat igång fantasivärldar som jag upplevt som verkliga. Men min
yrkesbana kom i stället att handla om språkutbildning som gymnasieadjunkt i svenska
och engelska.
F: – Men kan du därför också säga dig vara bildkonstnär?
S: – Naturligtvis inte! Bildernas verkshöjd avgörs i betraktarens
öga så som jag ser det, däremot har jag prövat mina förutsättningar
att klara hantverket och gestaltningen genom att studera måleri i perioder
under fyra år, 2010 - 2013, på Gerlesborgsskolan, Bohuslän, för professor Georg Suttner,
förutvarande rektor för Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.
F: – Hur gick undervisningen till?
S: – Suttner undervisade oss enligt samma metodik som han utgick ifrån på
Konsthögskolan; vi genomfors av allmän gemensam kritik i stora ateljén vid
bildgenomgångarna, som alltid utgick från de bilder av var och en, som kunde
ge upphov till bildteoretiska diskussioner. Vid genomgångarna delade vår handledare
med sig av sin konstsyn: uppspaltningen av bildgestaltningen i två element,
dels bildens föreställande, och dels bildens reella verklighet,
Genom anteckningar under genomgångarna kunde vi bygga en språklig plattform
av begrepp som preciserade och underlättade diskussionen och gav oss verktyg
att besvara frågor om vårt måleri.

I början av 50-talet var Suttner elev till den franske kubisten Fernand Legér i Paris
och den öppna kritiken var ett inslag i dennes konstpedagogik som anammades
av Suttner. Legér betonade, så också Suttner, färgbehandlingens och
hantverksskicklighetens betydelse, vilka tillsammans skulle resultera i bildens
reella verklighet och upplevelsen av bilden som ett subjekt.
Bortsett från Suttners allmänna genomgångar var handledningen individuell.
Vi målade för övrigt efter levande modell.
F: – I flera av dina bilder är människorna frysta i ögonblick i någon slags stereotypi
– är det så målat av oförmåga eller är det ett medvetet uttryck?
S: – Jag fick så småningom syn på denna stelhet i poserna, och trots att jag
hade valt just dessa uttryck för att de verkade allmängiltiga, så insåg jag
att bildspråket avslöjade en slags cementering i min egen livshållning. Därför
kan jag säga att det är bilden av mig själv jag målar fram.
F: – Vad är det du vill berätta i dina målningar?
S: – Det handlar om en inre övertygelse av vikten av att, – liksom i sagorna,
överkomma hinder eller överskrida gränser. Jag kan kasta mig ut i motivet i ett
dödsföraktande hopp – en symbolhandling för modet att blottlägga mitt inre liv
offentligt. Jag kan i bildberättelsen besöka turistorter och göra vanligheter,
men lyssnar in platsens särart såsom jag uppfattar den och låter någon detalj i
bilden symbolisera och förstärka känslan.
F: – I bilden Vågstycke (se statusuppdatering 2015-03-05) ses en kvinna vid rodret
på en segelbåt under färd i relativ tydlig lutning. Hon bär räddningsväst fastsäkrad
vid ett sittbrunnsbord, genom ett säkerhetsband i rött. Bandets röda färg har ett
dualistiskt symbolvärde här – kvinnan garderar sig mot något som hotar att inträffa
i en tänkt händelseutveckling, men samtidigt handlar situationen om ett slags trygghet
och en förankring i bildsituationen.


Kommentera
2016-04-07 19:46:07

Kommentera
2016-04-07 19:39:33
2015-09-07 01:20:13
Under en period 2013 ägnade jag mig åt att studera och kopiera mästare,
uppmanad till det av Suttner. I den fixerade stillheten hos gestalterna
– vilket ger en tidlös närvaro, i Piero della Francescas målning Madonna
and Child Attended by Angels, italienskt 1400-tal, levandegörs särskilt
ynglingarna som lånar ut sina poser förnämt draperade för att föreställa änglar.

I en referens till detta verk prövade jag att återge de unga herrarnas gestik.
Jag tecknade i kompositionen också upp figuren av marmorstatyn Nike från
Samothrake, för att förstärka en känsla av låsning i motivet. Övningen gav
mig insyn i vikten av fokus på centralmotivet, och hur gruppering av
figurer av liknande mått och deras vridning in mot centrum kan ge en
förstärkt upplevelse av enhetlighet i bilden.
Foto: C. Byberg

Kommentera
2016-04-07 19:16:02
2015-09-02 14:56:21
Fig 1
Undermålning av Självporträtt med havsfru II (beskuren) på en dubbeltonad tonbotten
neapelgult och bränd sienna.

Mytiska och heroiska gestalter befolkar min idévärld såsom i undermålningen av
Självporträtt med havsfru II (figur 1). Motivet har först tecknats upp på frihand i en
kompositionsstudie med kol och krita på papp (figur 2). Undermålningen målas
därefter upp tunt i soloxiderad linolja i bränd sienna och rå umbra på belgiska
Claessens akrylgrundade linneduk nr 160, ett halvsugande underlag i medelgrov
gräng. Duken har för ändamålet fodrats upp på tysktillverkad kilram med 1 stege
i måttet 140 x 100 cm, och spänts tills den ger ett angenämt motstånd för penselföringen.

I oljefärgerna använder jag genomgående göteborgsföretaget Claessons soloxiderade,
kallpressade råa linolja, tillverkad av svenskt lin, oxiderad utomhus i glaskärl minst
24 månader, vilket ger en högkvalitativ produkt för konstmåleri, med gott torkresultat,
djup glans och god beständighet mot UV-ljus. Oljefärgen tillverkar jag för hand,
genom traditionell rivningsmetod (figur 3). Pigment från franska märket Sennelier,
eller det tyska Schminke, som uppges ha en 100-procentig renhet, mals med oljan
till en kornfri substans med hjälp av glaslöpare på rivskiva, också i glas. Terror
suger mest olja enligt min erfarenhet, kadmiumsubstitut minst. Den färdigrivna
oljefärgen fylls slutligen upp i tub.

En uppsättning av primärfärger och titan- och zinkvitt, de senare i 200-ml-tuber,
ger en god tidsfrist när målningarna har mått som 200 x 140 cm, antingen jag
målar i skikt eller à la prima, eller som oftast i kombination. För smärre partier
mals pigment med palettkniv på rivskiva direkt för varje färgplan.
Foto: C. Byberg

Kommentera
2016-04-07 19:12:53
2015-09-02 13:15:58
Fig 2
Kompositionsstudie för Självporträtt med havsfru II,
i frihandsteckning med kol och krita på papp.
Foto: C. Byberg


Kommentera
2016-04-07 19:07:53
2015-09-02 13:10:34
Fig 3
Pigmentet Terra Pozzuoli ses i figur 3 ligga klar för rivning. Färgen ger
vid lasering finstämda rosa toner i karnationer.
Foto: C.Byberg

Kommentera
2016-04-07 19:01:11
2015-02-27 10:57:59
Välkomna att följa en sporadisk dokumentation av måleriprocessen, vare sig det gäller uppslag till bilder, beskrivning av tekniker, måleriska avväganden, eller foton från någon utställning.
Någon sammanhållande redovisning eftersträvar jag inte, men om en eventuell följare kan få någon behållning av min slapstick- liknande framställning, så är målet med statusuppdateringarna uppnådd.
Foto: Sten G. Elfman, om inte annat anges.

Välkomna!
Nu börjar vi ...
I GALLERI VÅGEN, Hamngatan 1, KRISTINEHAMN ställer jag ut bilder i arrangemang av Kristinehamns kommun, kulturförvaltningen. KONSTUTSTÄLLNINGEN pågår 14/2 – 15/3, 2015. Utställningens tema är Måleri från en inre resa. ÖPPETHÅLLANDE: tisdagar – söndagar, klockan 12.00 – 18.00.
Fri entré. Välkomna!
Samtliga bilder producerades under målarperioder 2010 – 2013, i måleristudier för professor Georg Suttner, förutvarande rektor för Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.
Bild två från vänster, med titeln Vågstycke, visades som en programpunkt på Suttners föreläsning Bildens reella och föreställande verklighet i Gerlesborgsskolans offentliga föreläsningsserie 2012

Kommentera

Konstverk

Teknik: olja på duk, 140 x 100 cm
Pris: 14.000 kr
Fux
Teknik: olja på duk, 200 x 140 cm
Pris: 22.000 kr
Teknik: olja på duk, 66 x 90 cm
Pris: 5.500 kr
Teknik: olja på duk, 140 x 100 cm
Pris: såld kr
Teknik: olja på duk, 94 x 70 cm
Pris: 6.000 kr
Teknik: olja på duk, 140 x 100 cm
Pris: 14.000 kr
Konstagenten 5.0 2018