Fem motsättningar om form

Kontraster som i sig är komplement till Wölfflins grundbegrepp om form. Mitt tema har varit en helg på ett Spa sett ur olika vinklar. femomform1 Linjär Det är som att dra handen utanför kroppen. Att känna huden eller ytan som en linje. Linjen ger utrymme för fantasier. Den talar inte om vad som finns inuti. Den talar inte om i fall det är natt eller dag. Den talar inte om vilken färg som föremålen har eller som bilden är målad i. Eftersom jag har valt en öppen form som jag gestaltar på olika sätt så ger den spelrum för fantasin. femomform2 Målerisk Det måleriska är där. Man har fyllt linjerna med ett innehåll som berättar något. Det berättar vilken färg och vilken tid som existerar. Det kräver mer att måla hela bilden. Det kräver också i vilken stil man vill måla i. Det kräver att veta vilken sinnesstämning som man vill gestalta. femomform3 Yta Ytan är mycket svårare tycker jag. Det är för mig ett serietecknarsätt. Den är grafisk spännande. Att platta till allt och ge bilden ytor som ändå hjärnan kan göra om till form är fascinerande. Jag har också tagit med en bild gjord av Christoffer Hjalmarsson. femomform4 Fem om form5 Djup. I slutet av 1400-talet kom man på att man kunde rita perspektiv. Att rita en horisontallinje och en central punkt där alla streck strålade samma förändrade hela bildvärlden. Under 1500-talet och framåt kan man se detta i tavlorna då merparten av verken hade motiv av gränder, arkader och öppna landskap. Perspektivet är regelstyrt och ett bra verktyg att ta till. femomform6 Sluten Form. Ordning och reda.  Jämvikt allt ska synas och lämnas till betraktaren att fantisera över. En för mig ganska tråkig komposition. femomform7 Öppen form Jag har valt att gestalta en mycket öppen form. Den ger också mycket över till betraktaren att fantisera om. För mig blev också själva motivets form en känsla av 60-tal. Det är spännande med öppna former. femomform8 Mångfald. ”Mångfald skapas genom att form läggs till form. De olika delarna är klart avgränsade och självständiga”. I min bild finns det bara två bilder som jag har satt ihop. Det får bli den här bildens mångfald femomform9 Enhet. Det blir som bildens kvalitetsfigur likt färgens kvalitetskontrast. Där det väsentliga i bilden är det enda riktigt synliga. Jag har i Photoshop tagit bort övrigt i bilden. det sitter andra människor runt omkring. Jag vill ha fokus på killen som dricker en dryck. femomform10 Klarhet Här har man tagit bort allt oväsentligt i bilden. All utsmyckning är borta. Detta är bra att lära sig för ofta lägger man till saker för att smycka bilden. Det är som att skriva en c-uppsats, man ska rensa för att få texten så tydlig som möjligt. Men man måste i alla fall tänka på att bilden inte tappar sitt budskap. femomform11 Oklarhet ”Formen har något oklart över sig”. Bilden har en rörelse och ljuset är viktigt för bilden som lever sitt eget liv. Detta sätt att forma bilden är spännande och ger en utdragen tid i bilden. femomform12

Kommentera

Din emailadress kommer inte att synas. Tvingade fält är markerade *

*
*

Blandade artiklar från Konstagenten

Europa efter kriget

Europa efter kriget  (bild Francis Bacon) Konsten i dag från abstrakt expressionism till Superrealism Text EdwardLucie-Smith. (1776) Översättare RagnarVon Holten. (1977...

Gustav Courbet Realismens grundare

 Gutav Courbet lär ha sagt " Jag kan inte måla en ängel för jag har inte sett någon ängel" Gustav Courbet (1819-1877) Fransman och realismens grundare. Han målade l..

Natur och skulptur

Igen så är naturen den stora inspirationskällan. Besök konstnär: http://www.craftinamerica.org/artists/kay-sekimachi/..

Godis

David skapar Alien-liknande livsformer med hjälp av godis och en massa fritid.   Besök: https://www.behance.net/DavidBrodeur..

Ett surrealistiskt pusslande

Känner ni inte till Jacek Yerka så gör ni det efter att ni studerat dessa tavlor. Ett otroligt pusslande av världar och färger. Underliga surrealistiska verk som betraktaren i..

Yrt!

Jag antar att jag inte är den enda som blir otroligt yr när jag kollar på dessa verk av Alex Garant. Jag kan inte heller förstå vem som skulle vilja köpa någon av dessa ver..
Konstagenten 5.0 2017